Category Archives: Chưa phân loại

Ung Thư Bàng Quang Nguy Hiểm Như Thế Nào?

Ung Thư Bàng Quang Nguy Hiểm Như Thế Nào?

Ung thư bàng quang là một loại ung thư phổ biến bắt đầu từ các tế bào của bàng quang. Bàng quang là một cơ quan rỗng ở vùng bụng dưới có chức năng lưu trữ nước tiểu. Ung thư bàng quang là loại ung thư thường bắt đầu nhen nhóm ở các tế bào (tế […]